‘Koningschap moet moderniseren’

Vorsten

27-04-2015 06:19:00

HILVERSUM – Ruim de helft van de Nederlandse bevolking (54 procent) vindt dat Willem-Alexander het koningschap – waar hij kan – moet moderniseren. Eén op de zeven Nederlanders (14 procent) vindt dat de vorst het koningschap in de afgelopen twee jaar te weinig heeft gemoderniseerd.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Ipsos in opdracht van NOS ter gelegenheid van Koningsdag.

De vernieuwing en modernisering zou volgens de ondervraagden vooral uit het inleveren van privileges en de jaarlijkse uitkering moeten komen. Zo vindt 52 procent de jaarlijkse uitkeringen aan Willem-Alexander (823.000 euro) en Máxima (326.000 euro) te hoog. Ruim een derde (37 procent) heeft geen problemen met dit bedrag.

Nederland is evenals vorig jaar tevreden over de koning. Net als vorig jaar vindt 70 procent van de bevolking dat Willem-Alexander zijn taken naar behoren vervult.

Meer Nederland