Abdullah moet in Washington koorddansen

Vorsten

2017-01-31 14:25:00

Koning Abdullah moet deze week in Washington koorddansen. Hij is in de Verenigde Staten om kennis te maken met de ministers en beleidsmakers van de nieuwe regering van Donald Trump. Die heeft de afgelopen maanden in een aantal zaken die voor Abdullah belangrijk zijn, stellingen betrokken die schadelijk zijn voor Jordanië.

De koning moet dus proberen de regering op andere gedachten te brengen zonder de afhankelijke positie van Jordanië in gevaar te brengen. Het is de bedoeling dat de koning de nieuwe president donderdag tegenkomt bij het nationale gebedsontbijt, al staat het nog niet vast of de twee ook een echt onderhoud zullen hebben. Vooralsnog moest Abdullah het maandag stellen met vicepresident Mike Pence en minister van defensie Jim Mattis.

Gespreksonderwerpen waren er genoeg. Het inreisverbod dat Trump vorige week instelde voor vluchtelingen uit Syrië is van invloed op de binnenlandse situatie in Jordanië, waar 650.000 Syriërs tijdelijk onderdak hebben gevonden. De wens van Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem kan tot onrust leiden op de westoever en onder de Palestijnse inwoners van Jordanië.

De anti-moslimhouding van Trump beïnvloedt ook de politieke situatie in Jordanië, dat al wordt bedreigd door het in de buurlanden Irak en Syrië actieve IS. Abdullah, die niet altijd even goed uit de voeten kon met Barack Obama, wil Trump bijsturen maar zal beseffen dat de entertainer-zakenman zich door niemand laat sturen.


Meer Andere Huizen