Japanse keizer Akihito is afgetreden

Vorsten

2019-04-30 08:59:00

De Japanse keizer Akihito is dinsdagmiddag (lokale tijd) afgetreden. Dit gebeurde tijdens een korte plechtigheid in het keizerlijk paleis in Tokio in aanwezigheid van de keizerlijke familie en driehonderd genodigden. De nieuwe keizer Naruhito bestijgt woensdag de Chrysantentroon.

Premier Shinzo Abe hield een korte toespraak waarin hij de keizer dankte voor zijn regering en de troost die hij de Japanners had geboden. Daarna nam de keizer zelf kort het woord. Akihito zei dat hij zijn taak met groot respect en liefde voor het volk had uitgeoefend en dankte de Japanners voor de genoten steun. Hij zou blijven bidden voor vrede. Na zijn toespraak verliet de keizer de zaal, gevolgd door keizerin Michiko en kroonprins Naruhito.

Naast de troonzetels van het keizerspaar stonden twee van de drie Japanse regalia opgesteld, het heilige zwaard en het juweel alsmede de zegels van de staat. Deze symboliseerden de keizerlijke macht en worden woensdag in de Kenji-to-Shokei-no-Gi ceremonie officieel aangeboden aan de nieuwe keizer Naruhito ten teken van zijn troonsopvolging. Met het aftreden van Akihito wordt het Heisei-tijdperk afgesloten. Met het aantreden van Naruhito een nieuwe jaartelling, het Reiwa-tijdperk.

Eerder dinsdag had keizer Akihito, gekleed in het traditionele ‘sokutai’ gewaad, nog een laatste bezoek gebracht aan het Kashikodoro heiligdom op het paleisterrein. Daar las hij een boodschap voor aan de zongodin Amaterasu, volgens legende de stichter van het keizershuis. Hij vertelde haar van zijn voornemen tot aftreden. Het is voor het eerst sinds 1817 dat een Japanse keizer is afgetreden. Er was een speciale wet voor nodig om dat mogelijk te maken

Buiten het terrein van het keizerlijk paleis hadden zich enkele honderden belangstellenden opgesteld.


Meer Andere Huizen

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt