‘Koning’ dringt paleis van Versailles binnen

Vorsten

18-10-2020 13:51:07

Een 31-jarige man die zich koning van Frankrijk waande, is met een taxi naar het paleis van Versailles gegaan en is er in een kleed gehuld binnengedrongen. De taxichauffeur was zaterdagavond echter achterdochtig over de onbekende vorst en belde de politie. Die vond de zelf verklaarde monarch in het pand en hield hem aan. Hij was over hekken geklommen en had een raam ingeslagen. Volgens de politie had hij binnen geen schade aangericht, aldus Franse media.

De laatste keer dat een Franse koning uit het paleis is gehaald was in oktober 1789. Een woedende menigte drong het pand binnen en dwong de vorst (Lodewijk XVI) en zijn gezin het paleis te verlaten en naar Parijs te gaan.

Na het uitzetten van Lodewijk XVI heeft er geen Franse koning meer in het paleis gewoond. Lodewijk Philips, die in 1830 de troon besteeg, had geen interesse om in het paleis te gaan wonen. Wel streefde hij ernaar om het paleis te veranderen in een museum met een educatief doel, waar de schilderijen zouden fungeren als een soort plaatjesboek. Op die manier wilde hij ervoor zorgen dat de diep verdeelde Franse bevolking zich zou verzoenen. Een misschien nog wel belangrijker motivatie was dat hij met het museum zijn stempel kon drukken op de geschiedenis van het land.


Meer Andere Huizen

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord