Koning Mohammed VI viert groot succes

Vorsten

2017-01-31 20:42:00

De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft dinsdag een van zijn grootste buitenlandse successen binnengehaald met de toelating van Marokko tot de Afrikaanse Unie. De koning had daarvoor al langere tijd campagne gevoerd en in Addis Abeba stemden 39 van de 54 lidstaten in met het lidmaatschap van Marokko. Dat gebeurde tijdens de 28ste topconferentie van de Unie.

“Afrika is mijn huis en ik kom nu thuis”, zei koning Mohammed VI onder applaus van de meeste collega-staatshoofden en regeringsleiders. “Ik heb jullie allen gemist.” Hij zei dat Marokko niet via de achterdeur terugkeerde maar via de voordeur. “Dat blijkt wel uit het warme welkom dat we van onze Afrikaanse broeders krijgen.”

Het Noord-Afrikaanse land was in 1984 zelf uit de toenmalige Organisatie van Afrikaanse Eenheid (voorloper van de AU) gestapt toen de Westelijke Sahara als lid werd toegelaten. Deze voormalige Spaanse kolonie is sinds 1975 grotendeels door Marokko bezet en ingelijfd. Een belofte van een referendum over zelfstandigheid, zoals onder meer geëist door de VN, is nooit ingelost.

De Sahara-republiek, vertegenwoordigd door bevrijdingsorganisatie Polisario, en haar bondgenoot Algerije waren dan ook tegen de terugkeer van Marokko in de organisatie.


Meer Andere Huizen