Belgisch koningspaar op streekbezoek

Vorsten

2016-09-12 20:01:00

Het Belgische koningspaar brengt dinsdag een streekbezoek aan de grensprovincie Luxemburg. Koning Filip en koningin Mathilde gaan eerst naar het intergenerationeel centrum l’Auberge du Vivier in Habay-La-Neuve. Dat is een rusthuis dat de nadruk legt op solidariteit tussen de verschillende generaties en dat zichzelf een sociaal laboratorium noemt.

Vervolgens gaat het koninklijk gezelschap naar het bedrijvencentrum voor ruimtevaartapplicaties, het Galaxia Business Park in Transinne. Dit centrum, gelegen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg, staat in nauw contact met het Europees Ruimtevaartagentsschap ESA.

Het bezoek eindigt met een ontvangst in het gemeentehuis van Libin en een ontmoeting met de inwoners van het 4600 zielen tellende plaatsje.


Meer België

Nieuw, van de makers van Vorsten: Máxima. Een maar liefst 180 pagina’s dikke speciale editie over alles wat u wilt weten over onze koningin.