‘Belgische regering moet koning Filip steunen bij excuses’

Vorsten

22-06-2020 11:12:37

De Belgische koning Filip kan alleen excuses aanbieden voor het Belgische koloniaal verleden wanneer hij daarvoor het groene licht en de steun krijgt van de federale regering. Maar dat laatste is moeilijk omdat het huidige kabinet geen meerderheid heeft in het parlement. Dat zei voorzitter Patrick Dewael in het tv-programma De Zevende Dag.

Hij voelt wel voor het idee dat koning Filip zich uitspreekt “maar de koning moet altijd afgedekt zijn door een regering, en die wordt maar gesteund door 38 leden in de Kamer. Vandaar dat ik zeg: doe zoiets in een aparte commissie of in een commissie Buitenlandse Zaken.”

Dewael heeft vorige week met de fractieleiders in het parlement afgesproken dat de Kamer zich gaat buigen over het koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi. Hoe precies, moet nog worden besloten. “Ik ga niet vooruit lopen hoe dat er moet uitzien, maar ik denk dat, behalve een eventueel excuus of pardon, er een aantal maatregelen moet zijn om dat te kaderen’, aldus Dewael.

Het Belgische koloniaal verleden staat de laatste weken weer volop in de belangstelling als uitvloeisel van de acties in het kader van Black Lives Matter. Daarbij kreeg met name het gedrag van koning Leopold II veel aandacht. Hij beheerde tussen 1885 en 1908 de zogenoemde Congo-Vrijstaat, een privékolonie en wingewest waar tal van misstanden werden begaan. Zo erg zelfs dat België de koning dwong de kolonie af te staan.

Van verschillende kanten is aangedrongen op verontschuldigingen voor de wantoestanden en gezien de betrokkenheid van de koninklijke familie zouden die excuses het beste van de huidige koning kunnen komen, zo vindt ook Filips tante prinses Esmeralda. Maar daarvoor heeft hij toestemming en rugdekking van de regering nodig.


Meer België

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord