Belgische senator: Filip moet cadeaus tonen

Vorsten

2016-07-17 14:13:00

De Belgische senator Pol Van Den Driessche wil dat er een regeling komt voor geschenken die koning Filip ontvangt bij staatsbezoeken en andere officiële verplichtingen. Dat bericht De Standaard zondag. De cadeaus behoren toe aan de staat en niet aan de koning, vindt de senator van de nationalistische Vlaamse N-VA.

“Voor mij lijkt het evident dat deze cadeaus staatseigendom zijn en geen privébezit. Immers, de monarch ontving deze uit hoofde van zijn functie en niet als privépersoon”, aldus Van Den Driessche in een brief aan Frans Van Daele, de kabinetschef van de koning.

Hij wil dat er een code komt waarin wordt geregeld wat er met de geschenken gebeurt, en hij vraagt om de cadeaus tentoon te stellen voor het publiek, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse zomeropenstelling van het Koninklijk Paleis in Brussel. “Ik hoop dat het Paleis mijn suggesties aangrijpt om een voorstel uit te werken”, schrijft Van Den Driessche.

In de Nederlandse paleizen staan her en der zulke geschenken uitgestald, zoals in de gangen van paleis Noordeinde. Een selectie van cadeaus die de ministers-president hebben ontvangen zijn onder meer te zien in de hal van het ministerie van Algemene Zaken in Den Haag. De sultan van Brunei, regerend sinds 1967, heeft in de hoofdstad zelfs een heel museum ingericht rond al zijn cadeaus.


Meer België

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek