Fabiola leed altijd onder kinderloosheid

Vorsten

2014-12-05 18:41:00

BRUSSEL – De vrijdag overleden Belgische koningin Fabiola is sinds vorig jaar juli niet meer in de openbaarheid verschenen. De laatste activiteit die zij heeft bijgewoond, was een mis ter gelegenheid van de twintigste sterfdag van haar in 1993 overleden echtgenoot koning Boudewijn. Fabiola had haar nog resterende taken al overgedragen, waaronder het beschermvrouwschap van de Koningin Elisabeth-muziekwedstrijd.

Twee jaar geleden kwam Fabiola nog in opspraak vanwege de wijze waarop ze haar nalatenschap had geregeld. Ze had daarvoor een fonds in het leven geroepen waarin haar erfenis was ondergebracht. Dat wekte de woede van de Belgische regering en de publieke opinie, omdat het er alle schijn van had dat de koningin zo successierechten wilde ontlopen. Daarmee toonde ze weliswaar aan goed ingeburgerd te zijn in België, want wat zij deed, was wettelijk toegestaan, maar vanwege de voorbeeldfunctie van het Koninklijk Huis en het feit dat ze al twintig jaar een uitkering kreeg van ongeveer 1,4 miljoen euro viel dat bijzonder slecht. Ze moest het fonds opgeven en de regering kortte onmiddellijk haar uitkering.

De van oorsprong Spaanse Fabiola trouwde op 15 december 1960 met de toenmalige Belgische koning Boudewijn. Het was een zeer gelukkig huwelijk, maar het werd overschaduwd door het feit dat Fabiola geen kinderen kon krijgen. Ze is een aantal keer zwanger geweest, maar kreeg telkens een miskraam. Dat deed het ultrakatholieke koningspaar veel pijn. Enige compensatie vonden ze in het grootbrengen van de kinderen van Boudewijns broer Albert, onder wie de huidige koning Filip. Ook zette Fabiola zich veel in voor de zwakkeren in de Belgische samenleving.

Fabiola bleef ook na het overlijden van haar man lange tijd een rol spelen in de maatschappij, maar werd daarbij wel gehinderd door de slechte verhouding met haar schoonzus Paola. De Belgische koninklijke familie heeft altijd veel spanningen en ruzies gekend. Zo omschreef prins Laurent Fabiola eens als ‘de Spaanse heks’.


Meer België