Koning Albert heeft weer een slag verloren

Vorsten

2019-05-16 14:09:00

Koning Albert heeft na zijn aftreden in 2013 bijna elke slag verloren in de strijd met zijn vermoedelijke buitenechtelijke dochter Delphine Boël. Die kon juist door de troonswisseling, waardoor de koning zijn immuniteit verloor, juridische procedures beginnen om het vaderschap officieel erkend te krijgen. Albert heeft steeds geweigerd mee te werken, maar moet nu op straffe van een dwangsom van 5000 euro over de brug komen met resultaten van een DNA-test.

Eigenlijk twijfelt niemand eraan dat Delphine Boël de dochter is van Albert, die in de jaren 1966-1984 een relatie had met barones Sybille Selys Longschamps, de moeder van Delphine. Het huwelijk van Albert en Paola bestond in die tijd alleen nog op papier en er waren zelfs plannen voor een echtscheiding. De door Alberts broer koning Boudewijn daaraan verbonden voorwaarden waren echter zwaar en het was Sybille die de knoop doorhakte door naar Londen te verhuizen.

Albert bleef haar nog even zien, en ook nadat hij zich met Paola had verzoend, hield hij contact net Delphine die het geheim van zijn vaderschap pas in 1985 kreeg te horen. Het contact werd pas verbroken toen haar bestaan in een boek werd onthuld, en zij om erkenning vroeg.

Obstakels

De als kunstenares werkende Delphine (51) heeft daarna veel obstakels uit de weg moeten ruimen om nu van uitsluitsel te kunnen dromen. Ze was namelijk wettelijk erkend door Jacques Boël, de echtgenoot van haar moeder. Er moest eerst een procedure komen om te beslissen of ze dat mocht aanvechten. Toen het Grondwettelijk hof daarvoor toestemming gaf, begon de procedure om zijn vaderschap ongedaan te maken.

Een DNA-test wees uit dat hij inderdaad niet haar vader was hetgeen vorig jaar oktober werd bekrachtigd door het hof in Brussel. Tevens werd bepaald dat Albert, evenals Delphine en Sybille, binnen drie maanden een DNA-staal moest afstaan. Zijn advocaten gingen in beroep en vonden dat hangende het appel er niets hoefde te gebeuren. Dat werd bestreden door de advocaten van Delphine Boël, en het hof van cassatie gaf hen donderdag gelijk.

Het was na die uitspraak niet meteen duidelijk wat koning Albert gaat doen.


Meer België

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt