Mathilde bij 100 jaar kinderzorg in België

Vorsten

13-09-2019 12:45:00

De Belgische koningin Mathilde was vrijdag in Brussel aanwezig bij de viering van honderd jaar kinderzorg in België. De vorstin hield in de expositiezaal de openingstoespraak en bracht daarna een bezoek aan de werkateliers, waar de nadruk lag op de erkenning van de medewerkers van de betrokken gemeenschappelijke organisaties.

In haar toespraak prees Mathilde onder meer het werk van organisaties die depressies bij zwangere vrouwen en jonge moeders proberen te voorkomen en benadrukte ze het belang van inenting bij kinderen. “Laten we onze inspanningen voortzetten om ervoor te zorgen dat ieder kind over de kansen en troeven beschikt die nodig zijn om een volwaardige plaats in te nemen in de samenleving, om een waardig leven te leiden en om open te bloeien”, aldus de koningin.

De feestelijke bijeenkomst had volgens de organisatie als doel ontmoetingen en de uitwisseling van ervaringen tussen de medewerkers van deze drie gezinsondersteunende diensten te bevorderen.

Meer België