Minder toelagen koninklijke familie in België

Vorsten

2013-12-27 09:18:00

BRUSSEL – Voor de Belgische koninklijke familie verandert het financiële huishoudboekje in het nieuwe jaar. Per 1 januari gaat de hervorming in van het systeem van de toelagen, de zogeheten dotaties.

De broertjes en het zusje van troonopvolgster Elisabeth krijgen in de toekomst geen dotatie meer, terwijl op de dotaties voortaan ook deels belasting verschuldigd is.

Prinses Astrid en prins Laurent krijgen nog wel een toelage, al daalt die tot het niveau van de leden van de Raad van State. De overlevende partner van het staatshoofd krijgt nog slechts twee derde van de vergoeding van de troonopvolger.

Extra regels

Daarnaast zal elke dotatie bestaan uit een vergoeding en een deel werkings- en personeelskosten. Op het eerste deel zullen de leden van de koninklijke familie belasting moeten betalen. Ook zal het Belgische koningshuis voortaan btw en accijnzen moeten ophoesten.

De koninklijke familie krijgt ook extra regels opgelegd, somt persbureau Belga op. Zo mogen de leden “door hun woorden, hun houdingen en hun gedragingen” de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar brengen. Ze moeten zich ook gereserveerd opstellen bij het openbaar uiten van hun mening.


Meer België