‘Rechtschapen’ koning Boudewijn herdacht

Vorsten

08-09-2018 12:45:00

De Belgische en Luxemburgse vorstenhuizen hebben zaterdagmorgen in de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Laken tijdens een speciale misviering stilgestaan bij het overlijden van koning Boudewijn, dit jaar een kwart eeuw geleden.

Kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, sprak in zijn overweging over Boudewijn als “een rechtschapen man, een staatshoofd dat niet als instelling functioneerde maar als mens regeerde.” Volgens De Kesel was de koning “uiterst gewetensvol, met overtuiging en karakter. Zijn gezag was groter dan de macht waarover hij beschikte.”

Hij memoreerde de zorg die Boudewijn tentoonspreidde voor de minderbedeelden. “Ouderen, armen, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. Hij had voor hen altijd een luisterend oor, zag hen niet als hulpbehoevenden, maar als mensen die in hun waardigheid moesten erkend worden.”

De mis werd onder meer bijgewoond door het Belgische koninklijk gezin minus de in Wales studerende prinses Elisabeth, prinses Astrid en een deel van haar gezin en door prins Laurent. Ook groothertog Henri van Luxemburg, een neef van Boudewijn, was met een grote afvaardiging naar Laken gekomen. Grote afwezige was echter Boudewijns broer en opvolger, koning-emeritus Albert en zijn echtgenote koningin Paola.

Voor de kerk hadden zich tientallen koningshuisfans verzameld.

Meer België