Haakon en Margrethe staan stil bij einde oorlog

Vorsten

2018-11-11 20:30:00

De koninklijke families van Noorwegen en Denemarken hebben zondag stilgestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog, precies honderd jaar geleden. Beide landen waren tijdens de oorlog neutraal, maar desondanks vielen er toch duizenden doden te betreuren.

De Noorse kroonprins Haakon ging naar Stavern voor een herdenking van de 1748 Noorse zeelieden die in de oorlog op zee het leven lieten door vijandelijke handelingen of doordat hun boten op mijnen botsten. Haakon, die tijdens het buitenlands verblijf van zijn vader koning Harald regent is, woonde een plechtigheid bij in de Sjømennenes Minnehall. Op de gedenkplek aan het Skagerrak, die in 1926 door zijn overgrootvader koning Haakon VII werd ingewijd, staan de namen vermeld van alle omgekomen zeelieden.

Tegelijkertijd was in Denemarken koningin Margrethe bij de herdenkingsplechtigheid bij het monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Aarhus. Zo’n 5000 Denen, voornamelijk in Duitse dienst, verloren het leven. Op het moment dat de oorlog in 1914 uitbrak behoorde Noord-Sleeswijk al een kwart eeuw tot Duitsland. De daar wonende etnische Denen moesten daarom gewoon in de Wehrmacht dienst doen. Als gevolg van de Duitse nederlaag in 1918 kwam het in Noord-Sleeswijk tot een referendum, en kwam het gebied als Zuid-Jutland bij Denemarken. Sindsdien worden de gesneuvelden als Deense slachtoffers herdacht.

Margrethe’s zoon prins Joachim was met zijn vrouw prinses Marie zondag in het Noord-Franse Blaine waar de daar op een Deense militaire erebegraafplaats rustende Deense militairen eveneens werden herdacht.


Meer Denemarken