Aartsbisschop: zij die dienen zullen geliefd en herinnerd worden

Vorsten

19-09-2022 13:42:03

Zij die dienen zullen geliefd en herinnerd worden, terwijl zij die zich vastklampen aan macht en privileges allang vergeten zijn. Dat zei Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, in zijn preek bij de uitvaartdienst van koningin Elizabeth.

Welby’s overpeinzing, gericht tot de 2000 aanwezigen in Westminster Abbey, ging over het eeuwige leven na de dood, een centrale boodschap van traditionele christelijke begrafenissen.

De aartsbisschop haalde de belofte aan van de koningin die ze op haar 21e verjaardag deed om haar leven te wijden aan dienstbaarheid. “Zelden is zo’n belofte zo goed nagekomen. Weinig leiders ontvangen de uitstorting van liefde die we hebben gezien.”

De dienst was ontleend aan het Book of Common Prayer uit 1662, het officiële gebedenboek van de Church of England. Naar verluidt was de koningin verknocht aan dit boek, samen met de hymnen en lezingen die de vorstin persoonlijk had gekozen voor haar begrafenis.

Meer Verenigd Koninkrijk