Koningin Elizabeth schrijft brief aan Anglicaanse bisschoppen

Vorsten

05-08-2022 16:42:03

Koningin Elizabeth II heeft de Anglicaanse bisschoppen van over de hele wereld die zich in Canterbury hebben verzameld voor de Lambeth-conferentie een brief gestuurd. In de brief, die gericht is aan de bisschoppen die aanwezig zijn, legt de 96-jarige Britse vorstin de nadruk op haar geloof en op het werk dat de Anglicaanse kerk heeft gedaan op het gebied van klimaatverandering.

De Queen maakte in haar brief duidelijk dat zij het behoud van bossen belangrijk vindt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar erfgenamen. “We leven ook in een tijd waarin de effecten van klimaatverandering het leven en het levensonderhoud van veel mensen en gemeenschappen bedreigen, niet in de laatste plaats de armsten en degenen die zich minder goed kunnen aanpassen.” Daarom vond Elizabeth het prettig om te horen dat milieu een belangrijk thema zal zijn op de Lambeth-conferentie. “Het is een zaak die ook mijn overleden echtgenoot aan het hart ging.”

De Lambeth-conferentie is een tienjaarlijkse vergadering van bisschoppen van de Anglicaanse gemeenschap, bijeengeroepen door de aartsbisschop van Canterbury. De eerste keer vond de conferentie plaats in Lambeth in 1867.

Meer Verenigd Koninkrijk