Franse troonpretendenten blijven strijden

Vorsten

29-07-2014 14:13:00

PARIJS – De herdenking van een veldslag die 800 jaar geleden in Bouvines plaatsvond, heeft de strijd tussen de verschillende pretendenten op de Franse troon weer doen oplaaien. Dat Frankrijk sinds 1870 een republiek is en dat bijna niemand verlangt naar een herstel van de monarchie, doet daar niks aan af.

De Franse media smullen ervan en de roddel- en vrouwenbladen geven de rivaliserende koninklijke families veel ruimte. Het aantal monarchisten in Frankrijk wordt geschat op enkele tienduizenden. “Hoe minder het er zijn, hoe feller hun onderlinge strijd”, aldus een wetenschapper in het blad L’Express dat eerder al eens schreef over de ‘oorlog van de monarchisten’.

De 81-jarige graaf van Parijs is naar eigen zeggen de enige wettige erfgenaam van de Franse troon die na het gedwongen aftreden van keizer Napoleon III alleen nog dienst doet als musemstuk. Graaf Henri – volgens zijn aanhangers koning Henri VII – was dan ook in zijn wiek geschoten dat zijn concurrent Louis van Bourbon dit weekeinde in de plaatselijke krant van Bouvines werd omschreven als troonpretendent. Deze uit Spanje afkomstige Louis – Lodewijk XX volgens zijn aanhangers – laat zich in Frankrijk aanduiden als hertog van Anjou. Henri was ook uitgenodigd in Bouvines maar kon wegens familieverplichtingen niet komen. Hij stuurde een furieus communiqué de wereld in, waarin hij zijn rechten als ‘hoofd van het koninklijk huis van Frankrijk’ nog eens onderstreepte.

De twist gaat over de vraag welke familietak voorrang heeft bij de erfopvolging en of het feit dat de tak van Louis in 1713 voor altijd afstand heeft gedaan van de Franse troon, rechtsgeldig is. Henri wijst op zijn afstamming van Lodewijk XIII, en de voorlaatste Franse koning Louis-Philippe. De geïmporteerde Louis wijst op Lodewijk XIV, en beiden hebben geen goed woord over voor pretendent nummer 3. Dat is prins Jean-Christophe Napoleon, nakomeling van de laatste keizer Napoleon III.

Meer Vorstenhuizen