Keizer-emeritus Akihito kan weer onderzoek doen

Vorsten

2020-05-28 08:35:36

Keizer-emeritus Akihito heeft donderdag het biologisch onderzoeksinstituut bezocht op het terrein van het keizerlijk paleis. Het was voor het eerst sinds hij in maart uit de keizerlijke residentie verhuisde dat de vorig jaar afgetreden keizer hier weer kwam. De afgelopen weken had hij zich met keizerin-emerita Michiko geïsoleerd in hun tijdelijke woning, het Sento-paleis.

De keizer kwam naar het in 1928 door zijn vader keizer Hirohito gestichte instituut om zelf onderzoek naar vissen te doen. Akihito houdt zich al zijn leven lang bezig met de studie van vissen, en besteedde daar ook tijdens zijn regering in zijn vrije tijd en tijdens vakanties aandacht aan.

Na zijn aftreden hoopte hij er meer tijd voor te hebben, maar vanwege de maatregelen die ook in Japan genomen moesten worden om verspreiding van het coronavirus in te dammen, kon Akihito de afgelopen maanden niet naar het instituut.


Meer Japan

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt