Koning: extra geld voor Defensie trendbreuk

Vorsten

2014-09-16 11:38:00

DEN HAAG – Het extra geld dat de regering uittrekt voor Defensie, is een trendbreuk met het verleden. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in de troonrede.

Na jaren van bezuinigingen krijgt het ministerie van Defensie er voor het eerst in 24 jaar weer structureel meer geld bij: 100 miljoen per jaar. Het budget gaat nu omhoog ”met het oog op de toenemende spanningen in de wereld en de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit”, zei de koning.

Hij benadrukte verder dat een actief buitenlands beleid, gericht op vrede en veiligheid in landen waar deze in het gedrang zijn, relevant is en in ons belang. Die verantwoordelijkheid kan Nederland alleen waarmaken in nauwe samenwerking met partners in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties, aldus de koning.

Alle uitgezonden militairen verdienen ”groot respect”, zei hij, verwijzend naar missies in onder meer Mali en de strijd tegen piraterij voor de Afrikaanse kust.














Meer Vorstenhuizen