Koning Felipe luidt ‘nieuwe monarchie’ in

Vorsten

19-06-2014 09:33:00

MADRID – Felipe heeft donderdagochtend in het Spaanse Huis van Afgevaardigden zijn eerste toespraak gehouden als koning van Spanje. Hij wil met zijn ‘koningschap openstaan voor de maatschappij, de mensen hoop geven en steunen bij successen en troost bieden bij tegenslagen’.

In zijn ‘boodschap aan de natie’ uitte Felipe allereerst zijn respect voor de Kamers. Hij richtte zich tot ‘alle Spanjaarden’. Felipe zei ‘met veel emotie en met hoop voor de toekomst van Spanje’ aan te treden. ”Het is een natie waaraan ik mijn leven wijd, eerst als prins en nu als koning.”

Hierna bewees Felipe respect aan zijn vader Juan Carlos, die stond voor ‘ vrijheid en burgerrechten’. ”Hij wist verschillen te overbruggen die onoverbrugbaar leken”, aldus de nieuwe koning van Spanje. Ook dankte Felipe zijn moeder, koningin Sofia, die ‘haar hele leven in dienst stelde van het hof en dit land’. ”Daarvoor moet ik haar als zoon en koning bedanken”, zei Felipe. Hij voegde daaraan toe dat hij ‘altijd op haar hulp en ervaring kan rekenen’. Tijdens deze woorden kreeg Sofia een groot applaus van de aanwezigen in de zaal.

Dichter bij de mensen

Koning Felipe verklaarde vervolgens dat hij de plichten wil uitvoeren die de grondwet hem schenkt en zich daaraan wil houden. ”Ik wil een koning zijn die de scheiding der machten respecteert. Ik wil een staatshoofd zijn dat bereid is te luisteren en op te komen voor het algemeen belang.” Ook benadrukte Felipe dat hij de cohesie tussen Spanjaarden als essentiële politieke waarde ziet, maar ook transparantie van het koningshuis. ”De kroon moet dichter bij de mensen komen en de samenleving dienen.”

“Ik heb de energie om mijn taak uit te gaan voeren en ik zal mijn generatie met veel liefde inspireren.” In zijn eerste toespraak, die hij uitsprak vlak na zijn eedaflegging, haalde hij ook de economische crisis aan. “Ik wil solidariteit betuigen aan de mensen die zijn getroffen door de crisis. We hebben de morele plicht de situatie te keren en de meest kwetsbaren te beschermen.” De koning wil naar eigen zeggen een boodschap van hoop uitspreken. “Met name voor de jeugd. Het oplossen van de problemen is een plicht van de staat.”

Ruimte voor iedereen

Felipe zei dat er in het huidige Spanje ruimte is voor iedereen. “Er moet geen verdeeldheid heersen, maar wederzijds begrip. Dat moeten we blijven aanmoedigen. Laten we samenwerken, ieder met zijn eigen karakter, en elkaar verrijken. Laten we werken aan deze doelstellingen voor de 21e eeuw.”

Felipe sloot zijn toespraak af met het benadrukken van de plicht die hij voelt tegenover alle Spanjaarden. ”Nogmaals: ik sta voor een nieuwe monarchie in een nieuwe tijd. Ik wil alle Spanjaarden bedanken voor de liefde en steun die ze mij geven. Spanje is een geweldig land met een geweldig volk. Laten we erin geloven. Ik hoop dat alle Spanjaarden zich door mijn daden trots zullen voelen.”

Meer Vorstenhuizen