Koning Felipe VI wacht loodzware taak

Vorsten

02-06-2014 18:02:00

MADRID – Een nieuwe koning voor een nieuwe tijd. Dat is de reden voor koning Juan Calos van Spanje om nu plaats te maken voor zijn 46-jarige zoon Felipe. Maar waar Juan Carlos bij zijn aantreden in 1975 de monarchie moest zien te legitimeren door van Spanje een democratie te maken, moet Felipe proberen de monarchie te behouden in een verdeeld Spanje, dat deels onverschillig en deels vijandig staat tegenover het koningshuis.

De uitdaging voor de aanstaande koning Felipe VI is dan ook groot. Hij staat als staatshoofd symbool voor de eenheid van Spanje terwijl delen van het land geen boodschap hebben aan die eenheid. In november stemt Catalonië in een referendum over onafhankelijkheid. ‘De koning gaat, een koning komt, maar aan de plannen van Catalonië verandert niks’, klonk het in Barcelona dan ook als reactie op het vertrek van Juan Carlos.

Spanje kent een militante en groeiende republikeinse onderstroom die maandag al meteen opriep tot bijeenkomsten en demonstraties in het hele land om een referendum af te dwingen over afschaffing van de monarchie. De corruptieschandalen die in Spanje de laatste jaren aan het licht zijn gekomen en waarvoor ook het koningshuis niet immuun bleek, hebben de steun voor het uitroepen van de republiek versterkt. Felipe zal daar het hoofd aan moeten bieden.

Generatie

Van Spanjaarden is altijd beweerd dat zij geen monarchisten zijn, hoogstens ‘juancarlisten’. Dit vanwege de bepalende rol die de aftredende koning heeft gespeeld bij de invoering van de democratie na de dictatuur van generaal Francisco Franco. Maar dat herinnert zich alleen de oudere generatie nog. De jongeren, van wie het merendeel door de economische crisis werkloos is, hebben geen boodschap aan die geschiedenis.

Felipe heeft vooralsnog wel het voordeel van de twijfel. Hij is veel populairder dan zijn vader Juan Carlos. De prins staat bekend als sobere harde werker, een familieman en fervent sporter, minder kleurrijk dan zijn vader: een voordeel in een tijd van soberheid. De twee grootste politieke partijen steunen zijn overname van de troon, hetgeen de troonswisseling soepel kan doen verlopen. Maar daarna zal Felipe VI haast moeten maken om het sceptische land en zijn bevolking te overtuigen van zijn nut en noodzaak en die van de monarchie.

Hij wordt daarbij bijgestaan door prinses Letizia, een voormalige televisiejournalist met wie hij ruim 10 jaar getrouwd is. Na een aarzelende start heeft ook zij steun weten te verwerven, mede dankzij de hulp van de alom gerespecteerde koningin Sofia.


Meer Vorstenhuizen

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord