Koning omhelst Gauck na toespraak

Vorsten

30-08-2014 15:15:00

MAASTRICHT – Met een innige omhelzing heeft koning Willem-Alexander zaterdagmiddag de Duitse bondspresident Joachim Gauck bedankt voor diens toespraak tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk.

Van koningin Máxima kreeg Gauck in het Vrijthof Theater in Maastricht een stevige zoen. De bondspresident prees de internationale oriëntatie van Nederland, hield een vurig betoog over nut en noodzaak van de Europese Unie en Europese samenwerking en besloot met een welgemeend ”lang leve Nederland”.

Gauck zei dat het moeilijk was om feest te vieren in een tijd van rouw. ”Ik weet dat uw land nog steeds in shock verkeert, dat de pijn voortduurt. En ook al zal het niet echt een troost zijn, ik wil u toch zeggen dat deze vliegtuigramp mij en veel mensen in Duitsland heeft geschokt”, aldus de bondspresident.

Verwijzend naar de gebeurtenissen in Oekraïne merkte hij op dat ”het des te belangrijker is dat we achter elkaar staan, in Europa en de hele westerse wereld. Het is belangrijk dat we borg staan voor onze waarden en verworvenheden.”

Voorbeeld

Gauck zei dat Nederland voor velen in Europa en de wereld nog steeds een voorbeeld en droombeeld is. ”U kunt trots zijn op uw democratische traditie. En u kunt er trots op zijn dat Nederlandse burgers steeds weer hun stem verheffen en moedig opkomen voor de vrijheid”, vond hij. Volgens Gauck is het in het gemeenschappelijk belang van beide landen om in Europa samen te werken.

De nationale staat van weleer bestaat niet meer, aldus de bondspresident, een alternatief voor de EU is er niet. ”We kunnen ons niet zomaar terugtrekken, niet achter de dijken en niet n de bergen.”

Gauck was dankbaar om als Duitser andermaal bij een belangrijke gebeurtenis het woord te mogen vieren, na zijn toespraak in Breda 2 jaar geleden op Bevrijdingsdag. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, die Gauck inleidde, prees zijn moed en streven naar recht en vrijheid tijdens het Oost-Duitse communistisch regime. ”Een uniek persoon”, aldus Timmermans.

Meer Vorstenhuizen