Koning Willem-Alexander leert bij over water en bodem

Vorsten

06-07-2022 16:42:03

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het Nederlands Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (NIOO-KNAW) in Wageningen. Het instituut doet ecologisch onderzoek op het land en in zoet water naar hoe levende wezens met elkaar en hun omgeving omgaan. De koning kreeg een rondleiding en uitgebreid uitleg over onder meer waterkwaliteit en wat een bodem tot een goede bodem maakt.

Willem-Alexander trapte zijn bezoek af met een ontmoeting met Marileen Dogterom, de president van de KNAW. Daarna kreeg de koning van NIOO-directeur Geert de Snoo uitleg over het instituut en thema’s als biodiversiteit, duurzaam gebruik van land en water en klimaatverandering.

Vervolgens zag Willem-Alexander hoe de kwaliteit van water er wordt gemeten. Daarna bezocht hij het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem, dat bodemonderzoek doet en advies geeft over duurzame bodemverbeteringen. De koning werd bijgepraat over het opslaan van koolstof in de bodem, een oplossing die de natuur kan bieden voor het klimaatprobleem. Zo wordt namelijk voorkomen dat het de lucht in gaat als broeikasgas.

Daarna vertelden wetenschappers over nieuwe technieken die ze gebruiken om te ontdekken hoe klimaatverandering de toename van giftige blauwalgen beïnvloedt. De koning sloot het werkbezoek af met een rondetafelgesprek over de raakvlakken en bijbehorende uitdagingen tussen ecologisch onderzoek en de volksgezondheid.

Meer Vorstenhuizen