Letizia en Sofia collecteren voor Rode Kruis

Vorsten

2014-10-07 13:27:00

MADRID – De Spaanse koninginnen Letizia en Sofia nemen woensdag deel aan de jaarlijkse Rode Kruis-collecte. Letizia doet dat door een tafeltje te bemannen in het parlement terwijl haar schoonmoeder Sofia geld op gaat halen in het gebouw van de regio Madrid.

De collectedag van het 150 jaar bestaande Spaanse Rode Kruis heet ‘Dia de Banderita’ (dag van de vlag) en staat in het teken van de ondersteuning van schoolgaande jeugd om er voor te zorgen dat ze op school succes hebben en slagen.

Met het geld kunnen sociaal-zwakkere gezinnen worden geholpen met het kopen van schoolspullen, kan worden gezorgd voor schoolmaaltijden en kunnen buitenschoolse activiteiten worden gefinancierd. Maar ook steun bij de opvoeding en bij het leren, voor ouders en voor kinderen, behoort tot het programma van het Rode Kruis.

De hele dag zijn er overal in het land activiteiten en dit jaar kan er voor het eerst ook via sms geld worden gestort.


Meer Vorstenhuizen