Groothertog Luxemburg doet beroep op solidariteit in kerstrede

Vorsten

24-12-2021 21:20:03

Groothertog Henri van Luxemburg heeft in zijn kersttoespraak een beroep gedaan op de solidariteit van de Luxemburgers. In het bijzonder vraagt hij het volk met het oog op het nog altijd aanwezige coronavirus op elkaar te letten en waar nodig anderen een handje te helpen.

“Onze samenleving stond dit jaar opnieuw voor enorme uitdagingen”, zegt de groothertog aan het begin van zijn rede. “Daarom moeten we in deze kerstdagen de waarden onthouden die echt belangrijk zijn voor ons samenleven: behulpzaamheid, medeleven, solidariteit en respect. Dit zijn de waarden die we nu nodig hebben, waar de pandemie nog steeds aanwezig is en ons dagelijks leven beïnvloedt.”

Over de coronapandemie zegt Henri dat er dankzij “de enorme inspanningen van de wetenschap” vaccins en medicijnen zijn ontwikkeld, maar dat de weg naar een steeds langzamere verspreiding van het virus lang is. “Dit vereist een collectieve inspanning en we moeten al onze verantwoordelijkheden blijven nemen. Solidariteit in onze samenleving blijft essentieel.”

Mede namens zijn vrouw, groothertogin María Teresa, wil Henri de mensen bedanken die zich in Luxemburg inzetten om het land uit de pandemie te halen. Ook denken ze aan de vele mensen die het extra moeilijk hebben, bijvoorbeeld door een gebrek aan financiële middelen. “Armoede bestaat ook in Luxemburg. We hebben als samenleving de plicht om mensen bijzondere steun te geven en een handje te helpen. Die solidariteit hebben we ook wereldwijd nodig, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten het virus en de gevolgen ervan wereldwijd aanpakken.”

Tot slot wijst Henri erop dat de Luxemburgers nu al twee jaar in een pandemie leven, maar nog altijd hoopvol moeten zijn. “We hebben ons hoofd niet laten hangen en we moeten ons ook nu niet laten ontmoedigen. Als samenleving moeten we bij elkaar blijven en samen naar oplossingen blijven zoeken, in het belang van alle burgers, in het belang van de komende generaties, in het belang van het land, van Europa, van de wereld.”


Meer Luxemburg

 

Neem een mini-abonnement op Vorsten en ontvang het boek Amalia (t.w.v. €17,99) cadeau! Voor 4x Vorsten en het boek samen betaalt u slechts €25.