Henri praat over overlijden vader en zwangerschap Stéphanie

Vorsten

2019-12-24 20:50:26

Groothertog Henri van Luxemburg heeft op kerstavond zijn traditionele toespraak tot de Luxemburgse bevolking gehouden. In iets meer dan acht minuten blikte hij terug op de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zoals het overlijden van zijn vader groothertog Jean en de bekendmaking van de zwangerschap van erfgroothertogin Stéphanie. Die verwacht volgend jaar haar eerste kind.

Henri stond ook stil bij het op initiatief van zijn echtgenote Maria Teresa georganiseerde forum ‘Stand Speak Rise Up’, dat geweld tegen vrouwen wil aanpakken. Hij herinnerde aan de verschillende herdenkingen rond de 75e verjaardag van de bevrijding van Luxemburg, maar eveneens aan de tornado die afgelopen zomer het zuiden van het groothertogdom teisterde.

In het tweede deel van zijn toespraak borduurde hij voort op de vrijheid die destijds door de bevrijding is verkregen, en die moet zorgen voor stabiliteit en rechtszekerheid voor alle inwoners van Luxemburg. Daarnaast wees hij op het belang van onderling respect en solidariteit, thema’s die jaarlijks in zijn kersttoespraken terugkeren.


Meer Luxemburg

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek