Luxemburgse hof wordt drastisch vernieuwd

Vorsten

2020-10-29 08:56:08

Het Luxemburgse hof heeft de sollicitatieprocedure geopend voor niet minder dan vijftien functies. Van directeur van het bureau van de hofmaarschalk tot valet, en van archivaris tot hoofd communicatie. De banen worden zelfs aangeprezen op sociale media en via kanalen van de Luxemburgse regering.

Dat er zoveel functies tegelijk vacant zijn, is het gevolg van de vorig jaar in gang gezette ‘grote schoonmaak’, hervorming en modernisering van de hofhouding. Dit gebeurde niet op initiatief van groothertog Henri zelf, maar op last van premier Xavier Bettel. De groothertog heeft zich er inmiddels aan gecommitteerd, maar de exercitie is voor hem pijnlijk.

Aan het hof rommelde het al enige jaren. Dat viel op te maken uit de steeds hogere omloopsnelheid van functionarissen en de geschillen die af en toe bijvoorbeeld via de arbeidsrechter naar buiten kwamen. Dat viel ook de regering op en premier Bettel besloot een onderzoek in te stellen. De resultaten die begin dit jaar aan hem en aan groothertog Henri werden gepresenteerd, waren beschamend.

Het ontbrak aan het hof aan een heldere structuur, er heerste een angstcultuur, voor verantwoordelijkheid werd weggedoken, en groothertogin Maria Teresa nam alle belangrijke beslissingen aangaande het personeel. Ook de geldstromen waren niet helder. Dat vroeg om ingrijpen en een nieuwe opzet. De lange lijst met vacatures is daar een uitvloeisel van en Maria Teresa is duidelijk gemaakt dat ze zich nergens meer mee mag bemoeien.


Meer Luxemburg