Vorstenhuis Luxemburg onder Jean zeer braaf

Vorsten

2019-04-23 06:43:00

De Luxemburgse vorstelijke familie is ten tijde van de regering van groothertog Jean wel omschreven als de saaiste en braafste van Europa. Voor Jean was dat een compliment. De roddelpers beleefde – anders dan bijvoorbeeld aan het vorstenhuis van Monaco – geen plezier aan de keurige familie. Al bleek naderhand niet alles altijd pais en vree te zijn geweest.

De partnerkeuze van Jeans oudste zoon Henri leidde bijvoorbeeld tot wrijvingen binnen het groothertogelijk gezin. Groothertogin Joséphine-Charlotte, geboren prinses van België en zus van de koningen Boudewijn en Albert II, zag niks in een verbintenis van Henri met het burgermeisje en de Cubaanse banneling Maria Teresa Mestre.

De geschiedenis heeft haar inmiddels ongelijk gegeven. Henri en Maria Teresa zijn al 38 jaar gelukkig getrouwd, maar Joséphine-Charlotte gaf haar verzet ook na de huwelijkssluiting op Valentijnsdag 1981 niet op. Dat werd echter pas bekend na de troonsafstand van Jean in 2000, toen zijn schoondochter Maria Teresa in 2002 de pers uitnodigde om haar hart te luchten over de relatie met Joséphine-Charlotte. Erg fraai was het niet en koninklijk allerminst.

Charles

In voorgaande jaren kon er in Luxemburg hartelijk worden gelachen over verhalen in de Britse pers die Jeans oudste dochter Marie-Astrid koppelden aan prins Charles. De Daily Express meldde in juni 1977 dat een verloving elk moment bekend kon worden gemaakt. Dat Marie-Astrid streng katholiek was en Charles door een huwelijk zijn troonrechten zou verliezen, speelde in de berichtgeving nauwelijks een rol. Marie-Astrid huwde in 1982 met aartshertog Christian van Oostenrijk.

Groothertog Jean, die met Joséphine-Charlotte vijf kinderen kreeg, had meer te stellen met zijn tweede zoon prins Jean. Die deed in september 1986 plotseling afstand van zijn opvolgingsrechten, om een half jaar later te trouwen met een Française bij wie hij al een dochtertje had. Het huwelijk werd in 2004 ontbonden en Jean is inmiddels hertrouwd. Buitenlandse media hadden echter weinig belangstelling voor deze verwikkelingen, waardoor Jean het ongeschonden blazoen van zijn familie kon bewaren.

Onder zijn opvolger Henri is het vorstenhuis gemoderniseerd en ook met buitenechtelijke kinderen werd anders omgegaan. Toen Tessy Antony, de vriendin van Henri’s zoon prins Louis in verwachting was, werd daar open over bericht en ook opa Jean was aanwezig bij de doop en het latere huwelijk van zijn kleinzoon en achterkleinzoon. Rond het ziekbed van Jean de afgelopen dagen liet Tessy, die inmiddels gescheiden is van haar prins, regelmatig van zich horen. “Hij is een legende en ik houd zo veel van hem”, liet ze weten.


Meer Luxemburg

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt