Máxima brengt Ban Ki-moon verslag uit

Vorsten

2014-09-23 09:03:00

NEW YORK – Koningin Máxima ontmoet dinsdagmiddag secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN. Ze is in New York om verslag uit te brengen over haar werk voor de VN.

Als speciaal pleitbezorger van de VN spoort Máxima wereldwijd landen aan financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken, zodat het ook voor de lage inkomensgroepen en kleine bedrijven mogelijk is spaarrekeningen te openen en verzekeringen of bijvoorbeeld een lening af te sluiten.

Máxima adviseert Ban Ki-moon regelmatig. Dinsdagmiddag overhandigt ze hem het vijfde jaarverslag van haar VN-activiteiten.

Máxima blijft tot en met woensdag in New York. In haar agenda staan ontmoetingen met regeringsvertegenwoordigers en functionarissen van VN-organisaties.


Meer Vorstenhuizen