Máxima leert over MeeleefGezin in Doorn

Vorsten

2014-10-17 10:55:00

DOORN – Koningin Máxima heeft vrijdagmorgen in Doorn een werkbezoek gebracht aan de stichting MeeleefGezin. Deze organisatie biedt ouders met psychiatrische problemen hulp in de vorm van een zogenoemd ‘meeleefgezin’. De stichting won eerder dit jaar een Appeltje van Oranje, de prijs van het Oranjefonds.

De koningin sprak in Koningshof in Doorn met de initiatiefnemers van de stichting en met ouders – veelal alleenstaande moeders – die vanwege problemen een beroep hebben gedaan op ouders die met hun opvang zorgen voor een stabiele steun aan hun kind. Deze betrokkenheid geeft ouders kracht om te herstellen en hun blik op de toekomst te richten. “Het geeft me rust, en daardoor kan ik weer beter voor mijn kind zorgen”, aldus een moeder.

Voordeel is ook dat door deze hulp kan worden voorkomen dat kinderen – tussen de 0 en 4 jaar – vanwege de problemen thuis niet in een pleeggezin geplaatst hoeven worden. “Het streven is dat een duurzame relatie ontstaat waar het kind altijd op kan terugvallen, wanneer het thuis niet zo lekker loopt”, aldus de stichting.

Een stel meeleefouders zag in dit initiatief, dat probeert ook in andere gemeenten van start te gaan, een mooi alternatief voor het pleegouderschap. Dat paste niet bij hun situatie, dit wel. “Een mooie tussenweg”, vond koningin Máxima die ook een goed inkijkje kreeg in de bureaucratische kant van de geestelijke gezondheidszorg.


Meer Vorstenhuizen