Prins Albert bij ondertekening Energietransitiepact

Vorsten

2020-10-19 22:03:46

Prins Albert II van Monaco heeft maandag in de eresalon van het sportstadion Louis II de ondertekening bijgewoond van het Nationaal Energietransitiepact door de directie Openbare Veiligheid van het prinsdom. Ook minister van Staat Pierre Dartout was aanwezig.

Daarmee verplicht de ‘Direction de la Sûreté Publique’ zich mee te werken aan de realisatie van de zeer ambitieuze plannen van Monaco om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, waarmee de uitstoot van broeikasgassen in de ministaat moet worden verminderd.

Iedereen in Monaco kan zich in principe aansluiten bij het pact, waarvoor de basis werd gelegd in het Witboek Energietransitie uit 2017. “Dit nationaal pact is bedoeld als instrument voor vooruitgang, zodat iedereen, inwoners, arbeiders, bedrijven, instellingen en verenigingen, kan bijdragen”, aldus minister Marie-Pierre Gramaglia van Openbare Werken, Milieu en Stedelijke Ontwikkeling.

Prins Albert wil graag dat zijn land het voortouw neemt. Speerpunten bij de uitvoering van het verbond zijn vervoer, afval en energie.


Meer Monaco