Prinses Beatrix nog lekker actief

Vorsten

31-01-2015 08:38:00

LAGE VUURSCHE – Met enige afgunst wordt in Spanje en België gekeken naar de rol die de in 2013 teruggetreden prinses Beatrix, die zaterdag haar 77e verjaardag viert, nog altijd speelt in de samenleving. Anders dan haar eveneens afgetreden collega’s Juan Carlos en Albert heeft ze zich niet opgesloten op haar kasteeltje, maar werkt ze nog een goedgevulde agenda af.

Dat kan zijn het bezoeken van Jumping Amsterdam, zoals vrijdagavond samen met haar petekind en nichtje prinses Margarita, de jaarlijkse ambassadeurrsconferentie of, zoals volgende week zondag, een diner in Berlijn. Eigen hobby’s en interesses krijgen de ruimte, maar de ijzeren lijst van koninklijke evenementen waartoe bijvoorbeeld ook de nieuwjaarsontvangsten behoren, worden ook na ‘pensionering’ niet overgeslagen.

Beatrix had bij de aankondiging van haar aftreden in januari 2013 al gewaarschuwd: dat ik de troon overdraag aan een nieuwe generatie betekent niet dat ik uit het zicht zal verdwijnen en achter de geraniums ga zitten. De vorstin gebruikte enigszins andere bewoordingen, maar de boodschap was duidelijk en Beatrix heeft woord gehouden, tot ieders tevredenheid.

Wanklanken

De enige wanklanken waren te horen toen bekend werd hoeveel het voor Beatrix opknappen kostte van Willem-Alexanders voormalige woonhuis Noordeinde 66, en toen onbedoeld duidelijk werd dat Beatrix wel wat doortastender had mogen handelen op voorstellen voor reparaties aan Paleis Huis ten Bosch. Aan de andere kant wist zij eerder dan wie ook dat haar bewoning nog maar kort zou duren en dat beter kon worden gewacht tot de algehele renovatie voorafgaand aan bewoning door Willem-Alexander en diens gezin.

In België de in juli 2013 opgestapte koning Albert vrijwel onzichtbaar geworden. Ook hij beloofde betrokken te zullen blijven bij het wel en wee van zijn land, maar wie de koninklijke agenda van het voorbije jaar bekijkt, ziet daar weinig van terug. Albert is weliswaar ouder en minder fit dan Beatrix, en de verhouding met zijn opvolger Filip is minder soepel dan die tussen Willem-Alexander en zijn moeder, doch op hoogtijdagen wordt zijn aanwezigheid verwacht.

Koning Juan Carlos slaat alle grote evenementen doelbewust over. Zoon koning Felipe moet de monarchie een nieuw gezicht geven en dan past de aanwezigheid van de oude monarch niet.


Meer Nederland