Beatrix niet goed met naald en draad

Vorsten

2019-12-13 09:49:45

Prinses Beatrix kan voor veel worden gevraagd, maar kantklossen en naaldwerk horen daar niet bij. Echt niet. De prinses kon het tijdens haar bezoek aan Saba niet genoeg benadrukken toen ze de wekelijkse bijeenkomst van ‘Saba Lace’ bezocht en zelf een naald in de handen kreeg gedrukt.

Beatrix bekende dat ze al moeite heeft om een draad door het oog van de naald te krijgen, laat staan dat ze dit delicate precisiewerk ter hand kon nemen. Maar ze stak haar bewondering niet onder stoelen of banken. Juist omdat ze zelf er niet mee uit de voeten kan, waardeerde ze het werk van Sabaanse vrouwen des te meer.

Op haar beurt zei een van vrouwen dat zij niet geschikt waren voor het werk van koningin, maar dat Beatrix een uitstekende ‘Queen’ was geweest. Een uitspraak die door het groepje aanwezigen met applaus kracht werd bijgezet. Op Saba is Beatrix ook nog gewoon ‘de koningin’.

Het clubje vrouwen dat wekelijks naald en draad ter hand neemt, staat in een traditie die eind negentiende eeuw is begonnen en die ook nu nog voor welkome inkomsten zorgt op het kleine Caribische eiland. Beatrix, die de nijvere vrouwen ook bij vorige bezoeken aan Saba al had ontmoet, vroeg honderduit en knikte instemmend toen haar werd verteld over de inpanningen om ‘Saba Lace’ op de UNESCO-lijst van cultureel erfgoed te laten plaatsen.

Ze kreeg uiteraard wat van het fijne handwerk mee en sprak met de vrouwen de hoop uit dat ook de jeugd voor deze aloude traditie is te interesseren. Het kantwerk maakt Saba uniek, en dat moet behouden blijven, vond ook prinses Beatrix.


Meer Nederland

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt