Prinses Irene halve eeuw geleden getrouwd

Vorsten

29-04-2014 08:09:00

ROME – Het is dinsdag precies 50 jaar geleden dat in Rome prinses Irene in het huwelijk trad met prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. De plechtigheid vond buiten de aanwezigheid van de Nederlandse koninklijke familie plaats in de pauselijke basiliek Santa Maria Magiore.

Aan het huwelijk, dat in 1981 eindigde in een echtscheiding, gingen maanden van veel ophef en politiek beroering vooraf. Niet alleen viel de keuze van haar echtgenoot slecht, ook de overgang van prinses Irene van het protestantse naar het katholieke geloof zorgde voor felle discussies in de samenleving. Er waren zelfs protestants-christelijke scholen die niet langer naar haar vernoemd wilden zijn en hun naam veranderden.

Prins Carlos Hugo maakte in die tijd aanspraak op de vacante troon van Spanje. Dat land werd geregeerd door dictator Francisco Franco. Die had een herstel van de monarchie beloofd maar wilde zich nog niet vastleggen op een kandidaat. Op die manier kon hij de verschillende kanshebbers tegen elkaar uitspelen. De huidige Spaanse koning Juan Carlos had toen al de beste papieren, maar Carlos Hugo van Bourbon-Parma leek niet kansloos.

Geen toestemming

Het Nederlandse kabinet wilde zich echter niet mengen in Spaanse interne zaken, en wanneer Irene in de lijn van troonopvolging bleef door parlementaire toestemming te krijgen voor haar huwelijk met Carlos Hugo dan was het Nederlandse koningshuis indirect verbonden met de strijd om de Spaanse troon. Toen eenmaal duidelijk was dat het Irene ernst was, besloot de regering geen toestemming te geven.

Daaruit vloeide voor de familie Bourbon-Parma dan al snel voort dat het huwelijk buiten Nederland zou worden gesloten, waarna de keuze viel op Rome. ‘Irene breekt met Nederland’ schreven de kranten. Koningin Juliana en prins Bernhard deelden via de RVD mee dat zij met ‘leedwezen van deze beslissing van hun tweede dochter kennis hebben genomen’.

Koninginnedag

De familie ontbrak in Rome en de volgende dag bij het defilé op Soestdijk ter gelegenheid van Koninginnedag stonden ook premier Victor Marijnen en vicepremier Barend Biesheuvel op het bordes om de eenheid van de regering te demonstreren.

Uit het huwelijk van Irene en Carlos Hugo zijn 4 kinderen geboren. Jongste zoon prins Jaime wordt in het najaar ambassadeur bij het Vaticaan, met als standplaats de stad waar zijn ouders een halve eeuw trouwden.

Meer Nederland