Koning bezoekt onderzoeksinstituut KNAW

Vorsten

2018-08-29 15:31:00

Koning Willem-Alexander heeft zich woensdag laten informeren over digitale ontwikkelingen in het geesteswetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek van de koning aan het KNAW Humanities Cluster en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Amsterdam.

Willem-Alexander werd in de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen door de directeuren van het Humanities Cluster. Dit is een alliantie tussen drie geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW; het Meertens Instituut, het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Door middel van nieuwe digitale technieken kunnen grote hoeveelheden afbeeldingen, teksten, audio-en videobestanden in relatief korte tijd geanalyseerd worden. Dit maakt het mogelijk om patronen in tijd en ruimte te zien waartoe het menselijk brein niet in staat is. Digitale innovaties maken het bijvoorbeeld mogelijk om grootschalig dwarsverbanden en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis zichtbaar te maken. De resultaten van de nieuwe onderzoeksmethoden zijn veel breder toepasbaar dan alleen in de geesteswetenschap, bijvoorbeeld ook in de publieke en commerciële sector.

De koning sloot zijn werkbezoek af in de bibliotheek van het NIAS. In dit instituut werken en wonen jaarlijks 50 onderzoekers uit binnen- en buitenland.


Meer Nederland