Koning heeft ‘happy day’ bij presentatie Bijbelvertaling

Vorsten

13-10-2021 16:12:11

‘Oh happy day!’ klonk het woensdagmiddag in de Grote- of St Jacobskerk in Den Haag. Het gezelschap met koning Willem-Alexander, beschermheer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, klapte mee in het ritme van de gospelsong over de ‘gelukkige dag’.

Er was dan ook veel reden tot vreugde, want kort daarvoor was de nieuwe Nederlandse vertaling van de Bijbel (NBV21) gepresenteerd en symbolisch overhandigd aan ‘kerk en samenleving.’ Willem-Alexander kreeg in de kerk waar hij 54 jaar geleden werd gedoopt het eerste exemplaar uitgereikt.

Maar liefst 12.000 aanpassingen zijn er gemaakt ten opzichte van de vorige Nederlandse en Vlaamse Bijbelvertaling. “Een nieuwe toetsing, nieuwe inzichten en verbeteringen, we zijn nog dichter bij de bron gekomen”, aldus Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaamse Bijbelgenootschap (NBG). Het ‘boek der boeken’ is daarmee nog toegankelijker geworden voor iedereen.

De wijzigingen zijn mede tot stand gekomen door inbreng van de lezers. Die stuurden duizenden brieven en mails met suggesties en op- en aanmerkingen. Die zijn meegenomen bij de herbewerking van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. “Het resultaat stemt ons trots”, zei projectleider Matthijs de Jong die de tekst als “levende bron” omschreef.

Gezamenlijk gebed

NBG-voorzitter dominee Karin van den Broeke dankte in een gezamenlijk gebed met vertegenwoordigers van verschillende kerkgenootschappen en kerken voor de “volharding en het doorzettingsvermogen” bij de vertaling en ze vroeg om een “zegen over dit boek”. En toen was het tijd om het dak van de kerk te zingen, al was dat met de gebruikelijke Nederlandse gereserveerdheid wat moeilijker. Maar de boodschap was niettemin duidelijk: dit was een ‘happy day’.


Meer Nederland