Koning met iPad zorgt voor continuïteit

Vorsten

2013-12-30 13:49:00

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft in de eerste 8 maanden van zijn regering slechts kleine zichtbare wijzigingen aangebracht in de manier waarop aan het hof wordt gewerkt. Koningin Beatrix gaf de voorkeur aan schriftelijke correspondentie, de nieuwe koning heeft zijn iPad altijd onder handbereik en werkt tussen de bedrijven door ook per e-mail vragen af.

Een van zijn eerste benoemingen was die van een IT-expert, zodat het paleisbedrijf beter kon worden uitgerust voor de eisen van de moderne tijd. Wanneer de koning in het buitenland is, hoeven wetten niet meer te worden gefaxt, maar kan ondertekening via de iPad. Willem-Alexander had het bij zijn inhuldiging al gezegd: ”Iedere koning geeft een eigen invulling aan het ambt”. Dat verklaart nieuwe technieken, meer openheid over de agenda en een nieuwe manier om snel en efficiënt op bezoek te gaan in buurlanden.

De koning heeft zich ook nadrukkelijk opgeworpen als bruggenbouwer. ”Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons Nederlanders verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet”, luidde het op 30 april. ”Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten”, zei hij in de kersttoespraak. ”Het koningschap is een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid”, stelde hij bij de inhuldiging. Aan die richtlijn heeft Willem-Alexander zich goed gehouden.


Meer Nederland