Koning: Nederland kan leren van India op gebied van klimaat

Vorsten

05-04-2022 21:42:03

Koning Willem-Alexander heeft in zijn speech op het staatsbanket gezegd dat Nederland “veel kan leren” van India als het gaat om het overstappen naar hernieuwbare energie. Tijdens zijn speech ging de koning verder in op klimaatverandering en de oorzaak daarvan.

“Tijdens ons staatsbezoek aan uw land in 2019 hebben mijn vrouw en ik gezien hoeveel India en Nederland gemeenschappelijk hebben”, zei Willem-Alexander tegen de Indiase president Ram Nath Kovind. “Samen proberen wij de gevolgen op te vangen van de klimaatverandering, die onze leefwereld aantast. De natuurlijke rijkdommen van onze aarde staan op het spel en onze economieën staan onder druk.”

De koning sprak vervolgens over hoe de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken en de overstap te maken naar hernieuwbare energie. “Hier kunnen wij veel van u leren”, gaf hij toe. “Meer dan een derde van de elektrische energie in uw immense land komt inmiddels uit hernieuwbare bronnen. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar verder kunnen versterken.”

Onafhankelijkheid

“Het is een bijzonder jaar voor uw land”, zei Willem-Alexander tegen Kovind, verwijzend naar het feit dat het 75 jaar geleden is dat India onafhankelijkheid verwierf. “U symboliseert de opbloei van India en de kansenrijkdom die is ontstaan, ook voor bevolkingsgroepen die vroeger buitengesloten waren. Wij vieren de mijlpaal van 75 jaar onafhankelijkheid samen met u en wensen het Indiase volk in al zijn verscheidenheid van harte geluk.”

In oktober 2019 waren de koning en koningin te gast in India. “Wij kunnen ons de werkelijkheid waarin wij toen leefden nauwelijks meer voorstellen. Enkele maanden na onze laatste ontmoeting werd de wereld geraakt door een pandemie die ons allen zwaar op de proef stelde. Ik ben dankbaar dat wij elkaar in die moeilijke tijd actief hebben kunnen bijstaan. Opnieuw bleek: samenwerking tussen India en Europa is waardevol.”

Diversiteit

Willem-Alexander roemde Kovind vanwege de diversiteit en culturele rijkdom die India bezit. “Een diversiteit die het waard is om te koesten en te beschermen”, ging hij door. “India is het land van Bollywood en bètabreinen. Van Himalaya en hightech. Van Mahatma Ghandi en megasteden. Van Ramanaya en rule of law. Maar bovenal is India een land met ongelofelijke energie en grenzeloos optimisme.”

De koning wenste het Indiase volk, in het jaar waarin India zijn onafhankelijk viert, “al het goede voor de toekomst”. “Een toekomst waarin de stem van verdraagzaamheid mensen blijft inspireren. Vrijheid, veiligheid en democratie zijn geen gegeven. Maar samen kunnen wij deze waarden – waar we samen voor staan – beschermen.”


Meer Nederland

In deze extra dikke Vorsten:

 

– Terugblik op Koningsdag
– Exclusief interview met prinses Margarita
– Familietraditie: studeren in Leiden
– De hofhouding van het koningspaar
– Belgisch koningshuis op weg naar herstel