Koning praat virtueel met oud-collega’s van de Verenigde Naties

Vorsten

2021-02-12 18:39:14

Koning Willem-Alexander praatte vrijdag virtueel bij met zijn oud-collega’s van de Verenigde Naties (VN). Als prins was hij daar tussen 2006 en 2013 voorzitter van de onafhankelijke adviesraad voor water en sanitatie van de secretaris-generaal.

Willem-Alexander werd in 2006 door toenmalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd voorzitter te worden van de adviesraad, die ook wel de UNSGAB genoemd werd. De UNSGAB adviseerde van 2004 tot 2015 de secretaris-generaal over zaken omtrent water en sanitatie. In 2013 stopte Willem-Alexander met zijn taak, omdat hij toen koning werd.

De virtuele bijeenkomst van vrijdag was niet formeel. De deelnemers wisselden informatie en inzichten uit over de huidige water- en sanitatiedoelstellingen die zijn gesteld door de VN. Enkele doelstellingen daarvan zijn toegang tot schoon drinkwater voor iedereen, het verbeteren van de waterkwaliteit door vervuiling tegen te gaan en goede hygiënemaatregelen voor iedereen, in het bijzonder voor meisjes en vrouwen in kwetsbare situaties.

Grote veranderingen

Onder anderen voormalig UNSGAB-erevoorzitter keizer Naruhito van Japan, de laatste voorzitter Ursula Eid en enkele vertegenwoordigers van gerelateerde VN-organisaties waren bij het gesprek aanwezig.

De UNSGAB heeft met zijn adviezen grote veranderingen teweeg gebracht. Zo kregen miljoenen mensen toegang tot veilig drinkwater en goede sanitatievoorzieningen. Ook speelde de organisatie in 2015 een rol in het vaststellen van nieuwe doelen. In 2015 werd de organisatie opgeheven, maar veel mensen bleven betrokken bij de kwesties. De laatste UNSGAB-voorzitter, Ursula Eid, heeft het initiatief genomen om de groep weer eens bijeen te brengen.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek