Koning spreekt parlementaire vergadering Raad van Europa toe

Vorsten

23-06-2022 03:42:03

Koning Willem-Alexander is donderdag in Straatsburg. Hij spreekt daar aan het begin van de middag de parlementaire vergadering van de Raad van Europa toe. Ook brengt de koning een bezoek aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Willem-Alexander reist samen met minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind af naar het Franse Straatsburg. De twee worden in de ochtend bij het Palais de l’Europe ontvangen door de voorzitter van de parlementaire vergadering Tiny Kox. Hij is eveneens Eerste Kamerlid namens de SP.

Na het middaguur geeft de koning een toespraak voor de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, het parlement van de verdragsorganisatie voor mensenrechten en democratie. Van de ruim driehonderd leden van de vergadering komen er zeven uit Nederland. Zij doen aanbevelingen aan een comité waarin minister Wopke Hoekstra en de andere buitenlandministers van de lidstaten zitten.

Willem-Alexander gaat ook in gesprek met vertegenwoordigers van het Europees Platform ter bevordering van de bescherming van de journalistiek en veiligheid van journalisten en brengt een bezoek aan het European Youth Centre.


Meer Nederland