Koning Willem-Alexander bezoekt basisschool en Pabo in Amsterdam

Vorsten

08-10-2019 10:22:00

Willem-Alexander stond dinsdagochtend oog in oog met basisschoolleraren in opleiding. De koning heeft samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een bezoek gebracht aan de Pabo van de Hogeschool van Amsterdam. De twee gingen vooraf ook langs bij de openbare basisschool Aldoende in Amsterdam.

Het bezoek, dat in het teken stond van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen, begon in alle vroegte op OBS Aldoende. Hier kregen Willem-Alexander en de minister uitleg over Samen Opleiden, waarvoor de Pabo en verschillende schoolbesturen samenwerken, en spraken ze met onder meer zijinstromers en begeleiders vanuit de Hogeschool van Amsterdam. Ze gingen in gesprek over hoe het gezamenlijk opleiden uitpakt in de praktijk. Aansluitend brachten de koning en de minister een bezoek aan groep 3 van de basisschool.

Daarna reisden de twee af naar de hogeschool waar ze spraken met een groep studenten. De leraren in spe deelden hun ervaringen binnen de verschillende soorten lerarenopleidingen en over de begeleiding die zij kregen vanuit de Hogeschool van Amsterdam en hun opleidingsscholen. Tot slot gingen de koning en minister in gesprek met experts uit heel het land over de uitdagingen bij het werven van nieuwe leraren. In het gesprek kwam onder meer de spanning tussen het willen opleiden van meer leraren versus het behouden van kwaliteit aan bod.


Meer Nederland