Koning Willem-Alexander bezuinigt niet op zijn hofhouding

Vorsten

02-07-2021 17:09:38

Het schrappen van de functie van ceremoniemeester, zoals die vrijdag bekend werd, is volgens het Koninklijk Huis geen bezuinigingsoperatie. Het gaat om een stroomlijning van de hofhouding. “Er is gekeken naar de mogelijkheid de organisatiestructuur en werkprocessen verder te verbeteren”, aldus een toelichting op de website van het koningshuis.

Het is niet de eerste aanpassing van de hofhouding. Koning Willem-Alexander heeft dit sinds zijn aantreden in 2013 op meer punten anders ingericht dan zijn moeder koningin Beatrix. Zo heeft hij een aantal persoonlijk adviseurs aangesteld, onder wie ook iemand die zijn speeches voorbereidt, en kwam er meteen een directeur ICT. Ook werd het aantal hofdames – een onbetaalde functie – verminderd en werd er geschoven met takenpakketten.

Willem-Alexander krijgt volgens de ‘Begroting van de Koning’ 5,1 miljoen euro voor persoonlijke en materiële uitgaven. De hofhouding wordt daaruit betaald, evenals de afgelopen jaren de restauratie van de Gouden Koets. De koning kan zelf bepalen hoeveel iedereen krijgt en als hij overhoudt, hoeft het niet te worden teruggegeven. Toen hij de persoonlijk adviseurs aanstelde, is daarvoor ruimte gevonden binnen de begroting. Het salaris dat wordt uitgespaard door het niet vervangen van de ceremoniemeester kan elders worden ingezet.

Ambassadeur

Het werk van de ceremoniemeester – de functie werd tot nu toe altijd door een man vervuld – en het kleine bureau dat onder hem viel, vervalt overigens niet. De twee medewerkers hebben elders in de organisatie werk gekregen en de verschillende taken van de ceremoniemeester zijn verdeeld onder de algemeen secretaris, de hofmaarschalk en het Militair Huis. Met deze afdelingen werkte de ceremoniemeester altijd al nauw samen.

De huidige functionaris Simon van der Burg vertrekt na het staatsbezoek aan Duitsland en wordt ambassadeur in Bulgarije.

Meer Nederland