Koningin Máxima als VN-gezant niet bang te drammen

Vorsten

2019-10-02 19:54:00

Koningin Máxima is niet bang om te drammen als haar boodschap als speciaal gezant van de Verenigde Naties niet doorkomt. “Het is mijn taak om mensen schrik aan te jagen om dingen voor elkaar te krijgen”, vertelde ze in de woensdagavond uitgezonden NTR-documentaire ‘Máxima, de pleitbezorger’. Daarin werd een uitgebreid beeld geschetst van haar werkzaamheden voor de VN.

De koningin vierde vorige week dat ze nu tien jaar actief is met het bepleiten van toegang tot financiële diensten voor de hele wereldbevolking. “Dertig procent van de volwassen wereldbevolking heeft die toegang niet”, zei Máxima, die het afgelopen jaar werd gevolgd bij werkzaamheden in onder meer Den Haag, Washington, Bazel en Ethiopië. Opmerkelijk genoeg ontbrak echter het VN-feestje van vorige week woensdag.

De koningin toonde zich streng en liet tijdens een telefonische vergadering met haar staf in New York ook haar frustratie blijken toen de sleutelfiguren waarmee zij in een land aan de slag wilde gaan al binnen enkele maanden allemaal vervangen waren: gouverneur van de centrale bank, minister van Financiën en directeur van de Belastingdienst. Dat doorkruiste de voorbereidingen op een bezoek aan datzelfde land.

Ethiopië

“Als er niet genoeg vooruitgang wordt gemaakt, dan richten we onze aandacht op een ander land”, stelde Máxima in het algemeen. Goede voorbereidingen waren essentieel, zo werd in de enigszins rommelig gemonteerde film benadrukt, en landen moeten ook de capaciteit hebben om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Daar maakte Máxima zich bijvoorbeeld zorgen over in Ethiopië, waar ze eerder dit jaar op bezoek was.

De regering in Addis Abeba staat voor enorme uitdagingen, maar wil resultaten zien. Versnellen zonder dat er goede regelgeving is, was voor de koningin echter principieel een brug te ver. Klanten – de arme bevolking waar ze haar werk onder meer voor doet – mochten geen risico’s lopen.


Meer Nederland