Koningspaar begint streekbezoek in Oosterwolde

Vorsten

17-09-2020 12:46:21

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmorgen een bezoek gebracht aan het EcoMunityPark in Oosterwolde in de Friese gemeente Ooststellingwerf. Daar werd onder meer gesproken over verschillende aspecten van duurzaamheid.

Bij aankomst had het koningspaar eerst een korte ontmoeting met commissaris van de koning Arno Brok en de burgemeesters van de drie te bezoeken gemeenten, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Het streekbezoek, het eerste aan Friesland sinds 2016 en het eerste in een jaar tijd, staat in het teken van de toekomst van de provincie, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur.

Na de eerste gesprekken maakten koning en koningin een kort fietstochtje over het terrein naar het zogenoemde Biosintrum, dat mede is betaald uit geld van de Regio Deal. Dat is een overeenkomst tussen het Rijk en verschillende partijen in de regio om de welvaart en het toekomstperspectief van bedrijven en bewoners te verbeteren. In het centrum wordt onderzoek gedaan naar bodemgezondheid en duurzame innovaties, waarover het koningspaar ook kort uitleg kreeg.

Oosterwolde was de eerste stop tijdens een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Om te voorkomen dat drukte ontstaat op de plekken waar koning en koningin langsgaan, is het precieze programma van het bezoek vooraf niet bekendgemaakt. Media is gevraagd achteraf pas te berichten over de verschillende halteplaatsen.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord