Koningspaar naar Noardwest Fryslân

Vorsten

2016-05-03 19:14:00

Friesland krijgt op 13 juni koning Willem-Alexander en koningin Máxima op bezoek. Het koninklijk paar brengt dan een zogenoemd streekbezoek aan de Noordwesthoek van de noordelijke provincie.

Leidraad voor de visite is de streekagenda waarin de verschillende bestuurslagen met de bewoners en het bedrijfsleven werken aan het leefbaar houden van deze regio waar het inwoneraantal al jaren terugloopt. Het koningspaar bezoekt de gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen.

In die laatste plaats wordt ook een vaartochtje gemaakt met het Friese Statenjacht Friso, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekend.

Eerdere streekbezoeken van koning Willem-Alexander waren onder meer aan Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek, de kop van Noord-Holland en de voormalige Limburgse Mijnstreek.


Meer Nederland

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt