Koningspaar krijgt les in het ‘Frysk’

Vorsten

17-09-2020 15:40:28

Leerlingen van het OSG Singelland in Drachten kregen donderdagmiddag twee bijzondere, onverwachte tijdelijke klasgenoten: koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen een deel van de Friese les bijwonen. Het schoolbezoek maakte deel uit van het eendaagse streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân dat ’s ochtend begon in Oosterwolde.

Het “Frysk” mag zich op de scholengemeenschap als keuzevak verheugen in een stijgende belangstelling. Het koningspaar nam kort deel aan de les, waarin de taalfamilie van het Fries als uitgangspunt diende. De verwantschap met het Engels maakte het makkelijker om de juiste antwoorden te geven op vragen over de betekenis van een woord als ‘dei’ – in het Engels ‘day’ en het Nederlands ‘dag’.

View this post on Instagram

⁣Fries (Frysk) is een officiële taal. Het is een verplicht vak in het basisonderwijs en een keuzevak in het middelbaaronderwijs in de provincie Fryslân. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn bij een deel van een les Frysk van havo/vwo 4 leerlingen.⠀ ⠀ Vervolgens spreekt het Koninklijk Paar met vertegenwoordigers van regionale initiatieven die de positie van het Frysk in het onderwijs en in de samenleving willen versterken.⠀ ⠀ ———⠀ ⠀ Frysk is in offisjele taal. It is in ferplichte fak yn it basisûnderwiis en in karfak yn it middelber ûnderwiis. Kening Willem-Alexander en Keninginne Máxima binne by in part fan in les Frysk fan havo/vwo 4 learlingen. ⠀ ⠀ Dêrnei praat it Keninklik Pear mei fertsjintwurdigers fan regionale inisjativen dy’t de posysje fan it Frysk yn it ûnderwiis en yn de maatskippij fuortsterkje wolle.⠀ ⠀ #streekbezoek #zuidoostfryslân #fryslân #friesland #koninklijkpaar #koningwillemalexander #koning #king #koninginmáxima #koningin #queen #royalvisit #frysk #taal #cultuur #mienskip @gemeentesmallingerland @osg_singelland ?RVD

A post shared by Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) on

Koningin Máxima wilde van de leerlingen weten wie het vak had gekozen terwijl het Fries niet de “memme” of moederstaal was. Dat bleken er een paar te zijn. Ook wilde ze weten of het een moeilijke taal is. Het antwoord was dat spreken makkelijker is dan schrijven, omdat klank en schrijfwijze niet overeenkomen.

Na de korte les in de tweede rijkstaal praatte het koningspaar uitgebreid verder over de positie van de Friese taal en hoe deze kan worden versterkt. Dat gebeurde onder leiding van commissaris van de Koning Arno Blok met vertegenwoordigers van verschillende organisaties die zich daarvoor hard maken.

Hoewel vanwege de coronamaatregelen die groepsvorming en drukte moeten voorkomen, vooraf geen details van het koninklijk bezoek bekend waren gemaakt, was de visite op de school niet geheim gebleven. De leerlingen waren dan ook massaal uitgelopen om de bezoekers te verwelkomen.


Meer Nederland

 

Neem een mini-abonnement op Vorsten en ontvang het boek Amalia (t.w.v. €17,99) cadeau! Voor 4x Vorsten en het boek samen betaalt u slechts €25.