Laagste aantal bezoeken voor koning in tien jaar

Vorsten

2021-03-09 14:29:10

Koning Willem-Alexander heeft het afgelopen jaar minder nieuwe ambassadeurs ontvangen dan in de tien jaar ervoor. Dat blijkt uit het Jaaroverzicht 2020 van het Koninklijk Huis dat dinsdag openbaar is gemaakt. Dit jaar kwamen er 28 ambassadeurs op bezoek.

Het gemiddelde over de afgelopen tien jaar ligt op 37 met een uitschieter naar boven in het jaar van de troonswisseling. Koningin Beatrix kreeg toen nog twaalf nieuwe gezanten op bezoek en de net aangetreden koning Willem-Alexander vervolgens 32. Dat maakte een totaal van 44 bezoeken dat jaar.

Geloofsbrieven zijn de werkpapieren die een nieuwe buitenlandse gezant inlevert bij de koning om te vertellen dat zijn voorganger is vertrokken en dat hij of zij door het eigen staatshoofd is aangewezen als vertegenwoordiger in Nederland. Formeel mag een ambassadeur pas aan de slag wanneer deze met het nodige ceremonieel omkleedde handeling heeft plaatsgevonden.

Vanwege de coronacrisis verliep dat het voorbije jaar enigszins anders. Maandenlang werden in het paleis geen ontvangsten gehouden en konden ambassadeurs dus ook niet langskomen. Daarnaast was het internationale reizen aan banden gelegd, waardoor landen ook besloten hun vertegenwoordiger wat langer te laten zitten of niet meteen te vervangen.

Toen de koning weer ambassadeurs kon ontvangen werd het ceremonieel zowel binnen als buiten paleis Noordeinde aangepast. Zo worden de geloofsbrieven niet meer daadwerkelijk overhandigd maar op een tafel gelegd en zijn de koetsen waarin de nieuwe gezanten doorgaans worden opgehaald vervangen door hofauto’s.


Meer Nederland