Máxima als aanjager bij Vietnamese ministers

Vorsten

2017-06-01 05:15:00

Koningin Máxima heeft de ochtend van de laatste dag van haar verblijf in Vietnam gebruikt voor een reeks ontmoetingen met Vietnamese ministers en onderministers. Met hen besprak ze in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties de stappen die gezet moeten worden om de toegankelijkheid tot financiële diensten voor het gros van de bevolking aanzienlijk te verbeteren.

,,De centrale bank neemt het voortouw bij het opstellen van een nationale strategie voor inclusieve financiering, maar de bank kan het niet alleen. Uw hulp is nodig”, vertelde Máxima aan de onderminister voor landbouw en rurale ontwikkeling, Ngyuen Xuan Cuong. ,,Juist omdat de agrarische sector zo belangrijk is in Vietnam en omdat het grootste deel van de bevolking in ruraal gebied woont.”

Bij minister Dinh Tien Dung van Financiën constateerde de koningin dat Vietnam de afgelopen jaar veel vooruitgang had geboekt, maar dat het nu tijd was om grote stappen te zetten. ,,Er is nog veel te doen.”

Wereldbank

Máxima had ook nog een gesprek met minister Dao Ngoc Dung van Arbeid, Minder Validen en Sociale Zaken. Ze stelde zich in alle ontmoetingen op als aanjager en pleitbezorger voor een betere toegang voor de bevolking tot financiële diensten. Tenslotte heeft slechts een derde van de bevolking van zestig miljoen toegang tot banken of verzekeringen, en op het platteland is dat nog minder.

De koningin werd door Vietnam uitgenodigd voor advies te geven. Met steun van onder meer de Wereldbank en andere internationale instellingen, greep de koningin de kans aan om de autoriteiten te doordringen van het nut en de noodzaak om de handen ineen te slaan en het voorgenomen nationale plan te doen slagen.


Meer Nederland