Máxima woont bijzonder concert bij

Vorsten

2014-04-29 09:27:00

ZWOLLE – Koningin Máxima komt op dinsdagmiddag 13 mei naar Zwolle voor de zogeheten Symfonie voor Angsthazen en Durfals. In deze voorstelling speelt het Nederlands Symfonieorkest samen met ruim 500 kinderen uit asielzoekerscentra en leerlingen van basisscholen in Overijssel.

Het concert is een initiatief van VluchtelingenWerk en het symfonieorkest. Ze willen hiermee kinderen die gevlucht zijn uit hun land van herkomst plezier en rust bieden met muziek. In ons land leven 6000 tot 8000 kinderen met hun ouders in een asielzoekerscentrum, waar ze kampen met spanningen en sociaal isolement. De kinderen zullen samen met het orkest zingen, bewegen en ritmes maken. De voorstelling vindt plaats in theater De Spiegel.


Meer Nederland