Máxima hoort alles over belang mentoren

Vorsten

2019-02-20 20:59:00

De mentoren van de Zeeuwse stichting Mentorschap zijn vrijwilligers maar hun inzet is allesbehalve vrijblijvend. Met die boodschap werd koningin Máxima woensdagmiddag na twee geheel verschillende bezoeken in Vlissingen en Middelburg huiswaarts gestuurd.

Bij Méer Muziek in de Klas was het mede dankzij een optreden van BLØF, dat een ‘thuiswedstrijd’ speelde, louter vrolijkheid en bij zorginstelling Arduin in de Zeeuwse hoofdstad stond de ernst voorop. Al nam dat niet weg dat koningin Máxima met de ‘maatjes’ van de mentoren veel lol had, ondanks de serieuze gesprekken.

De mentoren hebben een zware verantwoordelijkheid omdat ze bij handelingsonbekwaamheid van degenen aan wie ze zijn gekoppeld rechtens namens die persoon mogen en moeten optreden. Dit omdat het ‘maatje’ het om uiteenlopende redenen zelf niet kan en omdat er geen naaste familie voorhanden is om die taak te vervullen.

Brandweerwagen

Mentor ben je dan ook niet voor een week of even voor een gezellig uitstapje. “Je bent mentor voor het leven”, was hetgeen Máxima te horen kreeg. Ze was om die reden ook erg benieuwd hoe mentoren en degenen die ze helpen worden gekoppeld. “Er moet een goede match zijn”. Aan tafel zaten ideale koppels, zoals een brandweerman met een brandweergekke jongere man die niet alleen met raad en daad werd bijgestaan, maar ook af en toe mocht meerijden op de brandweerwagen.

Máxima wilde alles weten over de training van de mentoren, die als vrijwilligers toch vaak met zeer ingrijpende en indringende zaken te maken krijgen: huiselijk geweld, psychische stoornissen, en ‘valse vrienden’ van de cliënt. De koningin kreeg daarvan een zeer schrijnend voorbeeld te horen, hetgeen meteen de noodzaak van goede training en opvang van de mentoren onderstreepte.

Mensenschuw

Hoe belangrijk een mentor kan zijn zag en hoorde Máxima van de vroeger wat mensenschuwe Anke, die met hulp van een kantonrechter en een mentor in feite weer is gaan leven. Ze ontdekte ook haar artistieke kant en schonk de koningin een zelfgemaakte ‘kat’, die zorgvuldig in de klaarstaande hofauto werd geladen ter herinnering aan het bijzondere werkbezoek.

De Zeeuwse stichting krijgt steun van het Oranje Fonds, waarvan koning en koningin het beschermpaar vormen. Het verrassingsbezoek van Máxima was dan ook door het Fonds voorbereid en in Middelburg werd ook gesproken over de voor- en nadelen van het vorig jaar opgerichte Zeeuwse Heldenfonds dat moet bijdragen aan de leefbaarbeid en sociale cohesie van met name de kleine kernen en dorpen.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:

– Prinsjesdag in woord en beeld
– Liefde in Zweden: bruiloft na 33 jaar verkering
– Zij hebben het mode-DNA van hun moeder
– The Royal Family volgens Edward en Sophie